Suunnittelu, hankinta, toteutus

Sähkösuunnittelu

Onnistunut valaistusratkaisu edellyttää siihen liittyvien rakenteiden ja ennen kaikkea sähköistyksen laadukasta suunnittelua.

Rakennussuunnittelua tarvitaan silloin kuin valaisimia integroidaan rakenteisiin kuten koteloihin, kattoihin, lattiaan, kalusteisiin, seiniin tai portaisiin. Lisäksi rakennussuunnittelussa tulee huomioida valaisimien kiinnitykset. Raskas seinä tai kattovalaisin vaatii rakenteeseen ripustuksen kestävät tukirakenteet.

Sähkösuunnittelussa ratkaistaan se, kuinka sähköenergia saadaan vietyä kaapelointeina valaisimeen, ja kuinka valaistusta ohjataan. Sähkösuunnittelun tärkeä tehtävä on ottaa huomioon myös tulevaisuuden tarpeet ja niiden muuttuminen.

Valaisinpisteitä eli sijoituspaikkoja sekä ohjauspisteitä kannattaa rakennusvaiheessa toteuttaa tarvetta enemmän. Hyvä suunnittelija osaa opastaa asukkaita järkevien varauksien tekemiseen.

Valaistussuunnittelu

Valaistussuunnittelu on keskeinen osa sisustussuunnittelua. Valolla pyritään rakentamaan mielenkiintoisia tilanäkymiä ja luoda kotiin arkea ja käyttötilanteita mahdollisimman hyvin palveleva, energiatehokas, riittävä ja käyttötarkoitustaan vastaava valaistus.

Valaistusratkaisuja ja lamppujen valintaa voi miettiä itsekin. Valoa tarvitaan näkemiseen, katsomiseen ja katsottavaksi. Perheen omien suunnitelmien lisäksi kodin valaistusratkaisuihin voivat ottaa kantaa sisustussuunnittelija, arkkitehti, valaistussuunnittelija ja sähkösuunnittelija. Ammattilainen tuntee ja tietää valikoiman, osaa väistellä virheet ja tehdä oikeita johtopäätöksiä.

Valaistussuunnittelu lähtee asukkaista ja asumistottumuksista. Omien käyttötarpeiden arviointi ja kysymys ”Miten elät kodissasi?” sopii niin uudiskohteen kuin saneerauskohteen sähkö- ja valaistussuunnitteluun.

Taustaksi voi miettiä seuraavaa:

 • Ketä talossa asuu?
 • Minkä ikäisiä asukkaat ovat?
 • Onko asukkailla eritystarpeita?
 • Millainen asunnon pohjaratkaisu on?
 • Milloin ja miten käytät kutakin huonetta ja millaisia toimintoja tilassa on?
 • Millainen kodin sisustustyyli ja värimaailma on?
 • Kuinka tilat kalustetaan huonekohtaisesti?
 • Mitkä tilat ovat tarkoitettu oleskeluun ja rentoutumiseen, mitkä työskentelyyn vai tapahtuuko samassa tilassa kenties molempia?
 • Millaisen tunnelman ja valaistusratkaisun kuhunkin huoneeseen haluaisit?
 • Millaisessa valossa viihdyt; lämminsävyisessä, viileässä, valkoisessa vai päivänvalossa?
 • Onko kodissa mielenkiintoisia katsottavia yksityiskohtia, joita valolla voidaan korostaa?
 • Millaisen valonohjauksen haluat? Mitkä valaisimet ohjataan yhdessä ja mitä erikseen ja mitkä valaisimet kaipaavat himmennystä?

Kun huonekohtainen kiinteä kalustus ja tilojen käyttötarkoitus on selvillä, päästään pohtimaan valaistustapoja, valaisimien sijainteja, asennusta. Mitä tarkemmin kalusteiden paikat ovat selvillä valaistussuunnitelmaa tehdessä, sitä paremmin valaisinpaikat, seinäpistorasiat sekä valokytkimet saadaan sijoitettua oikeille paikoilleen. Asukkaat voivat piirtää kodista tai valaistavan tilan pohjasta luonnoksen myös itse ennen suunnittelijan tapaamista. Pohjakuvaan voidaan merkitä eri tilojen käyttäjät, käyttötarkoitus ja kalustus. Valolla ohjaillaan ihmisten kulkemista ja olemista tilassa ja näytetään paikat toiminnoille.

Omakotitalon valaistussuunnitelmassa erityishuomioita vaativia kohteita ovat esimerkiksi korkeat tilat ja vinot laipiot. Myös tilojen keskinäiset näkymät tulisi huomioida tarkkaan, etteivät valot häikäise tilasta toiseen katsottaessa.

Tekniset ja rakenteelliset yksityiskohdat pitää huomioida tarpeeksi ajoissa. Valaisimia voidaan upottaa katon ja seinien lisäksi myös lattiaan, kun jäähdytykselle on tarpeeksi tilaa. Mahdolliset seinävalaisimien paikat olisi hyvä tietää etukäteen, ja varustaa paikat kaapeloinnilla ja kojerasialla. Seinävalaisimien ja kauniiden sisustusvalaisimien käyttö lisääntyy, jos niitä voi ohjata muiden valaisimien tavoin samasta valokatkaisimesta ovensuusta.

Himmennystarpeet tulee huomioida suunnitteluvaiheessa, sillä valonsäätö vaatii omat ohjauskaapelointinsa. Saneerauskohteessa valonsäätö voidaan tehdä myös langattomasti. Liiketunnistimet helpottavat esimerkiksi kodinhoitotilojen, vaatehuoneiden ja WC-tilojen käyttömukavuutta, ja säästävät samalla energiaa. Lisäksi kotiin voidaan halutessa suunnitella kiinteitä erikoisratkaisuja kuten valokattoja, valopylväitä, valaistuja sängynpäätyjä tai valoefektejä.

Valaistuksen laatu on usein verrannollinen valaisimien määrään. Sijoittamalla valaistussuunnitelmaan erityyppisiä valaisimia saadaan valoja, varjoja, tunnelmaa ja monipuolisia valaistustilanteita.

Rakennusvaiheessa kannattaa tehdä alustava suunnitelma myös pihapiirin valaistukselle. Tärkeimpiä kohteita ovat sisäänkäynnit, autokatokset, kulkureitit, oleskelualueet, portaat ja puiden ja istutusten valaisu. Puutarhasuunnittelija tekee pihasuunnitelman ja asettaa valaistukselliset tavoitteet eli kertoo miltä pihan pitää näyttää hämärässä. Yhdessä valaistussuunnittelijan tai sähkösuunnittelijan kanssa valitaan valaisimet, mietitään kytkennät ja ohjaustavat.

Esimerkkikohde

Jokaisen talon tulevilla asukkailla on yleensä jonkinlaisia ajatuksia, mielikuvia ja tarpeita kotinsa valaistuksen suhteen. Pientalorakentajan olisi tärkeää esittää toiveitaan halutusta valaistuksesta valaistussuunnittelijalle, sähkösuunnittelijalle tai viimeistään sähköurakoitsijalle. Tällöin valaistus voidaan toteuttaa vaivattomasti yhdessä talon muun sähköistyksen kanssa. Myös arkkitehdit, jotka ovat kiinnostuneita valaistuksesta ja sen suunnittelusta, osallistuvat tai ottavat mielellään kantaa suunnittelemansa kohteen valaistussuunnitteluun.

Olemme koonneet Kodin valaistusoppaaseen esimerkin erään omakotitalon sähkö- ja valaistussuunnitelmasta. Talon on suunnitellut arkkitehti Tiina Vimpari. Sähkösuunnittelusta vastaa Pekka Hoikkanen Sähkö-Hoikkanen Oy:stä, ja valaistussuunnittelun on tehnyt Päivi Oikarinen Tampereen Valo ja Sisustus.

Kohteesta on esitelty julkisivukuvat sekä pohjakuvat, joihin on merkitty sähköt sekä valaisinpaikat eli positiot. Talon kaikki valaisimet on lueteltu valaisinluettelossa, jossa tuotekuvan lisäksi on valaisimen tuotetiedot ja kuvaus valaisimesta.

Valaisinluettelo (pdf, 2,1Mb)